Pamiątkowa tablica upamiętniająca 100-lecie Koła

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy

Nasze Koło jest najstarszą organizacją łowiecką na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej w Białej Podlaskiej. Początki funkcjonowania stowarzyszenia pod nazwą Bialskiego Kółka Prawidłowego Polowania sięgają 1919 r. Według materiałów archiwalnych 17 sierpnia tego samego roku zarejestrowano oficjalnie organizację łowiecką i nadano jej nazwę Bialskiego Kółka Myśliwskiego. Tak rozpoczęła się 100-letnia historia naszego Koła.

W związku z powyższym Zarząd Koła podjął uchwałę, na mocy której 17 sierpnia bieżącego roku na naszej posesji w Holi odsłonięto tablicę upamiętniającą ten jubileusz. Kuta tablica pamiątkowa wykonana jest z zielonego granitu. Została umocowana na głazie, którego kształt pozwoli w przyszłości posadowienie na nim kapliczki św. Huberta.

Wydarzenie zbiegło się z rozpoczęciem sezonu polowań na pióro co dodatkowo pozwoliło podkreślić charakter naszego Towarzystwa. W wydarzeniu wzięli udział nasi Myśliwi, ich rodziny oraz zaproszeni goście. Odsłonięcia tablicy dokonali m.in. Myśliwi - Seniorzy Koła oraz Generalny Dyrektor Lasów Państwowych - Andrzej Konieczny. Uroczystości towarzyszyło uroczyste odczytanie aktu erekcyjnego rozpoczynającego oficjalnie budowę stanicy myśliwskiej - siedziby naszego Koła. Ważność dokumentu podkreśliły własnoręczne podpisy każdego z obecnych. Akt wraz z symbolicznymi pamiątkami zostanie w przyszłości umieszczony w hermetycznej stalowej tubie, która stanowić będzie swego rodzaju "kapsułę czasu". Całość zostanie zakopana pod wspomnianym głazem lub wmurowana w konstrukcję budynku.

Zarząd uprzejmie przypomina, że Członkowie, którzy do tej pory nie mieli sposobności a są zainteresowani złożeniem podpisu na akcie erekcyjnym mają taką możliwość. Dokument wyłożony jest w biurze Koła - podpisy można składać w godzinach pracy biura.