60-lecie PZŁ

W roku 1983, z okazji 60-lecia PZŁ myśliwi z Koła zasadzili 1ha lasu na dzierżawionych obwodach, zorganizowali uroczyste polowanie z okazji dnia św. Huberta oraz nawiązując do wcześniejszej współpracy ze szkołami przeprowadzili szereg pogadanek dla młodzieży. Koło nie zapomniało również o zasłużonych Kolegach. 60-lecie PZŁ było dobrą okazją do uhonorowania najaktywniejszych odznaczeniami łowieckimi.

Comments are closed.