II Wojna Światowa

Po wybuchu II wojny światowej działalność BPTŁ została zawieszona na 6 lat.

Comments are closed.