Lata 60te

W roku 1960 nastąpiła kolejna zmiana nazwy- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Leśnictwa i przemysłu leśnego w sprawie rejestracji Kół Łowieckich przyjęto nazwę „Podlaskie Koło Łowieckie Nr 18 w Białej Podlaskiej". Lata 60-te w Kole obfitowały w różne formy ochrony zwierzyny i akcje promujące idee łowieckie wśród młodzieży szkolnej. Organizowano liczne polowania zbiorowe na drapieżniki natomiast w szkołach ogłaszano konkursy z nagrodami fundowanymi przez Koło. Również w szeregach Członków starano się rozkrzewić tradycje i zasady panujące przed okresem stalinowskiego terroru.

Comments are closed.