Próby likwidacji koła

Po roku 1949 zmiany polityczno-ideologiczne negatywnie wpłynęły na polskie łowiectwo. W związku z tym nasiliły się próby zlikwidowania Bialskiego Powiatowego Towarzystwa Łowieckiego. Ówczesne władze dokładały do tego wielu starań. Przykładem może być tworzenie nowego Towarzystwa („Nadburzanka" w Terespolu), do którego zapisywano osoby niezwiązane z łowiectwem a nawet Członków Bialskiego Powiatowego Towarzystwa Łowieckiego bez ich zgody ani wiedzy.

Ostatecznie z końcem kwietnia 1952 roku decyzją Powiatowej Rady Narodowej Koło zostało rozwiązane. Było to działanie bezprawne, łamiące obowiązujące przepisy o stowarzyszeniach. Członkowie Towarzystwa nie poddali się i błyskawicznie zareagowali na pogwałcenie ich praw-już kilka dni po tym (4 maja 1952r.) podjęli decyzję o stworzeniu „nowego" Towarzystwa Łowieckiego.

Comments are closed.