Gwara myśliwska

GWARA ŁOWIECKA

Historycznie język (gwara) myśliwych w Polsce sięga czasów najstarszych dziejów piśmiennictwa polskiego, zapewne tradycją sięgającą czasów wcześniejszych.
Język łowiecki zawiera szeroki zasób terminologii dotyczących podstawowych pojęć z zakresu łowiectwa. Zawiera liczne hasła znaczeniowe obejmujące wszystkie dziedziny łowiectwa, a zwłaszcza wygląd, zachowanie zwierząt łownych, elementy tradycji, zwyczajów, sokolnictwo, kynologię, elementy gospodarki łowieckiej, wykonywania polowań, ubiór myśliwego, broń myśliwską oraz akcesoria myśliwskie.
W przypadku wąskich, izolowanych społeczności, czy grup społecznych o określonej profesji z upływem czasu w ich kręgu kształtowany jest odrębny język środowiskowy -- mowa, gwara obejmująca specyficzne słownictwo, która usprawnia wzajemne porozumiewanie się i ułatwia przekaz informacji.
Wśród współczesnych myśliwych zachodzi proces zachowywania i kultywowania tradycji „mowy przodków", przy czym wiele określeń używanych przez współczesnych łowców dla osób postronnych bywa niezrozumiałych.
Język łowiecki nie jest zamkniętym zasobem słów, a z rozwojem łowiectwa pojawiają się nowe przykłady słownictwa i określenia, zaś niektóre starsze nieużywane terminy odchodzą w zapomnienie. Współcześnie słownictwo łowieckie w życiu myśliwych nadal odgrywa istotną rolę.

Słownik polskiej gwary łowieckiej

A

 • ambona – stanowisko strzeleckie nad ziemią, zbudowane na słupach, czasem na drzewie
 • anons – oszczek – głos psa oznajmiający znalezienie zwierzyny
 • antabka – bączek – uchwyt na pasek do broni
 • awantaż – kątowe odchylenie kolby względem poziomej osi lufy

B

 • babrzysko – miejsce kąpieli dzików i jeleni
 • badylarz – samiec łosia, o porożu w formie odnóg, a nie łopat (zobacz: łopatacz)
 • badyle – kończyny jelenia, łosia
 • bałuchy – oczy zająca (trzeszcze)
 • barłóg – legowisko dzików, niedźwiedzi
 • basior – dorosły samiec wilka
 • basista – jeleń byk wyróżniający się grubym głosem na rykowisku
 • biegi – nogi dzika
 • bekowisko – okres, miejsce godów u danieli
 • biała stopa – teren polowania całkowicie pokryty śniegiem
 • bielenie – zdejmowanie skóry z upolowanego zwierzęcia
 • blaski – oczy zająca (trzeszcze)
 • bobki – odchody zająca
 • bokobrody – kępki dłuższych włosów czuciowych, wyrastające na policzkach rysia, żbika
 • breneka – potocznie o naboju i pocisku kulowym do broni śrutowej
 • brok – nazwa określająca drobny śrut
 • bródka – krótkie piórka u nasady ogona słonki, element ozdobny kapelusza myśliwskiego
 • bukowisko – okres godowy u łosi
 • bulgot – głos wydawany przez koguta cietrzewia podczas toków
 • burknięcie- odgłos podrywającego się z ziemi do lotu jarząbka
 • byk – nazwa samca jelenia, daniela, łosia lub żubra

C

 • cewki – kończyny sarny
 • chłyst – młody samiec jelenia, odganiany przez byka do chmary łań
 • chmara – stado jeleni, danieli, łosi i żubrów
 • chrapanie – głos słonki
 • chyb – długa i gęsta szczecina na karku u dzika
 • chwost – ogon muflona lub pęk długich włosów na końcu ogona dzika
 • comber – część tuszy zająca i niektórych innych zwierząt łownych
 • czarna stopa – teren bez pokrywy śniegu
 • cieki – nogi kuraków, np. u kuropatwy
 • chwal ćwik – pozdrowienie sokolnicze

Ć

 • ćwik – dobrze ułożony ptak łowczy

D

 • darniak – rogacz o wybitnie słabych parostkach i małej tuszy
 • darz bór – pozdrowienie łowieckie, życzenie powodzenia na polowaniu
 • dodniówka – poranne polowanie
 • drgubica – sieć trójwarstwowa, posiadająca większe oka w częściach bocznych, używana dawniej do łowienia ryb, czasem ptactwa wodnego
 • dryling – trójlufowa broń myśliwska o różnym układzie luf
 • dwudziestka – myśliwska broń śrutowa kaliber 20
 • dwunastka – myśliwska broń śrutowa kaliber 12
 • dwururka – śrutowa broń myśliwska o dwóch lufach ułożonych poziomo obok siebie; inaczej dubeltówka
 • dzikarz – pies używany do polowań na dziki
 • dziwok – ptak łowczy na swobodzie

E

 • ekspres – łamana, kulowa, dwulufowa broń myśliwska

F

 • farba – krew zwierzyny
 • fajki – kły wyrastające ze szczęki dzika
 • fiołek – gruczoł zapachowy u lisa, znajdujący się przy nasadzie ogona
 • firling – broń myśliwska czterolufowa (2 lufy gładkie i 2 gwintowane), czwórlufka
 • fladry – sznury z zamocowanymi kawałkami czerwonego płótna używane do polowań na wilki
 • fartuszek – owłosienie wokół narządów płciowych kozy (samicy sarny)

G

 • gach – dorosły samiec zająca
 • gamrat – odyniec w okresie huczki
 • gawra – zimowe legowisko niedźwiedzia
 • ględzenie – głos wydawany przez łanię
 • grandle – szczątkowe kły w szczęce u jeleniowatych
 • grzęzy – wymiona samic łosia i jelenia
 • grzybek – kula z broni gwintowanej po rozgrzybkowaniu
 • guzik – zwykle pierwsze poroże kozła
 • guzikarz – młody kozioł o porożu w kształcie niskich stożków, guzików
 • gomóła – samiec okresowo nie posiadający poroża
 • gwizd – ryj dzika

H

 • haki – poroże kozicy
 • huczka – okres godowy u dzików

J

 • jasła – drabina na którą kładzie się karmę dla zwierzyny płowej
 • jazgot – ujadanie wilków lub psów
 • jaźwiec – borsuk
 • jednorurka – śrutowa broń myśliwska o jednej lufie
 • jucha – krew niedźwiedzia

K

 • kaban – duży dzik
 • kabanki – dziki
 • kantak – pazur na tylnym palcu ptaka drapieżnego
 • karmisko – miejsce stałego dokarmiania zwierzyny
 • kęsy – zęby u drapieżników
 • kicaj – zając, czasami królik
 • kiść – zakończenie ogona żubra
 • kita – ogon lisa
 • klapak – nielotna młoda lub nielotna dojrzała kaczka w okresie zmiany upierzenia
 • klapanie – pierwsza z czterech części pieśni tokowej głuszca
 • klępa – samica łosia, łosza
 • kniazienie – odgłos wydawany przez przerażonego zająca
 • kniejówka – broń myśliwska o dwóch lufach – kulowej i śrutowej
 • knoty – odchody głuszca
 • kobylarz – bardzo duży wilk
 • kocica – samica zająca
 • kocięta – młode zająca
 • kogut – samiec głuszca albo cietrzewia
 • kogucica – stara samica głuszca
 • komora – klatka piersiowa u zwierzyny
 • kopno – legowisko zająca w śniegu
 • kopyra – zając
 • korkowanie – trzecia z czterech części pieśni tokowej głuszca
 • korona – zwieńczenie poroża jelenia w formie minimum trzech odnóg
 • kot – samiec zająca
 • kotlina – zagłębienie wygrzebane w ziemi, legowisko zająca
 • koza – samica sarny
 • kozioł – samiec sarny
 • kraczajka – przenośna podpórka do broni (inna nazwa: pastorał)
 • krechtun – młody kogut głuszca
 • krykucha – dzika kaczka wyhodowana w niewoli, wykorzystywana do wabienia kaczorów na wiosennych polowaniach w okresie godów
 • kucharka – pierwsza kaczka przybywająca na zloty
 • kulka – haczyk służący do patroszenia ptactwa
 • kulkowanie – patroszenie tuszki ptaka za pomocą kulki
 • kwadruplet – oddane cztery celne następujące po sobie strzały
 • kwiat – ogon zwierzyny płowej i borsuka
 • kwiatek – biała sierść na końcu ogona lisa

L

 • lampy – oczy wilka
 • latarnia – głowa wilka
 • legawiec – wyżeł
 • licówka – łania przewodniczka
 • linia – szereg myśliwych na polowaniu zbiorowym
 • linijka – pojazd konny, służący do podwożenia myśliwych w trakcie polowania
 • lira – ogon cietrzewia
 • liszka – samica lisa
 • liściarka – zebrane i zasuszone pędy drzew i krzewów, wykładane w zimie jako karma
 • lizawka – urządzenie łowieckie instalowane w terenie, służące do wykładania soli dla zwierzyny
 • locha – samica dzika
 • loftki – gruby śrut o średnicy powyżej 4,5 mm używany do polowania na wilki
 • loty – skrzydła ptaków
 • lustro, lusterko – jasna sierść na pośladkach u zwierzyny płowej, u nasady ogona, talerz

Ł

 • łałok – luźna, obwisła skóra podgardla żubra.
 • łania – samica jelenia i daniela
 • łańka – młoda łania, nie prowadząca cielaka
 • łopaty – forma poroża łosia i daniela w postaci szerokich, spłaszczonych powierzchni zwieńczonych licznymi sękami
 • łopatacz – samiec łosia, o porożu w formie łopat (zobacz: badylarz)
 • łosza – samica łosia, klępa
 • łoszak – młody łoś
 • łowiec – stara nazwa myśliwego
 • łyżka – ucho zwierzyny płowej

M

 • maiż – młody orzeł, jastrząb lub sokół którego zaczęto wprawiać do polowania
 • marczak – młody zając urodzony w marcu
 • medalion – trofeum w formie spreparowanej głowy z szyją zwierzęcia
 • michałek – młody zając urodzony jesienią (nazimek)
 • mięsiarz – nieetyczny myśliwy, kierujący się głównie chęcią pozyskania tuszy
 • mikot – wabik używany do wabienia kozłów
 • miot – kolejne z pędzeń na polowaniu zbiorowym
 • mykita – lis
 • myłkus – samiec zwierzyny płowej o zniekształconym, zdeformowanym porożu
 • mnich – samiec nieposiadający poroża

N

 • nadoczniak – druga od czaszki odnoga w porożu jelenia
 • naganka – naganiacze uczestniczący w polowaniu, płoszący zwierzynę w kierunku myśliwych
 • narogi – jadalne narządy wewnętrzne u zwierzyny grubej
 • na kulawy sztych – na ukos z przodu
 • na sztych – na wprost z przodu, przodem
 • nazimek – młody zając urodzony jesienią (michałek)
 • nęcisko – miejsce wyłożenia przynęty dla zwierzyny łownej
 • niedolisek – młody lis
 • norowiec -- pies do polowania w norach lisich lub borsuczych

O

 • oczniak – pierwsza od czaszki odnoga w porożu jelenia, daniela
 • odyniec – samiec dzika powyżej czwartego roku życia
 • omyk – ogon zająca
 • opierak – trzecia od czaszki odnoga w porożu jelenia
 • organista – byk, pierwszy rozpoczynający rykowisko
 • oręż – fajki i szable loch / grubych / oraz wycinków i odyńców
 • ostatni kęs – zielona część rośliny, którą wkłada się upolowanej zwierzynie roślinożernej do pyska

Ó

 • ósmak – samiec z rodziny jeleniowatych o porożu z czterema odnogami na jednej z tyk.

P

 • paśnik – drewniana konstrukcja służąca do dokarmiania zwierzyny grubej, szczególnie w okresie zimowym.
 • parkoty – okres godowy u zajęcy
 • parostki – poroże rogacza
 • patry – oczy zająca
 • perły – charakterystyczne wyrostki kostne na porożu u jeleniowatych
 • perukarz – kozioł o zdeformowanym porożu w formie narośli pokrytej scypułem
 • pędzel – kiść dłuższych włosów u nasady penisa jelenia, muflona, dzika
 • piastun – młody niedźwiedź, pozostający z matką do następnego roku
 • pielesz – gniazdo ptaka drapieżnego
 • pies – samiec lisa, borsuka, jenota
 • płowa zwierzyna – sarny, daniele, jelenie i łosie
 • podryw – sposób polowania, polegający na strzelaniu do ptactwa wypłaszanego przez samego strzelca
 • pokot – ogół upolowanej zwierzyny, ułożony na zakończenie polowania z zachowaniem myśliwskiej hierarchii gatunków
 • polano – ogon wilka
 • pole – określenie wieku psa myśliwskiego – rok pracy psa
 • ponowa – świeży śnieg
 • posoka – farba, krew zwierzyny grubej
 • posyp – paśnik dla kuropatw i bażantów formie daszku
 • przelatek – dzik w drugim roku życia
 • przezimek – lis w drugim roku życia
 • pudlarz – myśliwy, który podczas polowania grupowego oddał najwięcej chybionych strzałów

R

 • rabiec – młody ptak łowczy, jeszcze pstrokaty; lub (z ros.), młody sokół lub jastrząb, nazwa od rabego koloru upierzenia
 • rapcie – racice dzika
 • rogacz – samiec sarny
 • rosochy – poroże łosia w formie łopat
 • rozłoga – rozstaw poroża zwierzyny płowej
 • róże – pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej
 • rudel – stadko, stado saren
 • rykowisko – okres, miejsce godów jeleni

S

 • sadyba – koliba, kwatera myśliwska
 • samura – stara samica dzika żyjąca samotnie
 • sarniak, sarniuk – samiec sarny
 • scypuł – owłosiony, ukrwiony naskórek pokrywający formujące się poroże
 • selekt – zwierzę kwalifikujące do odstrzału selekcyjnego, np. z powodu słabych cech dziedzicznych
 • sęki – rogowe palczaste odrosty na łopatach daniela
 • siadło – drzewo, na którym zasiadł na noc głuszec
 • siuta – samica sarny
 • skoki – nogi zająca
 • słuchy – uszy zająca
 • snopówka – karma dla zwierzyny w postaci niemłóconych snopków owsa lub zboża
 • stawka – noga lisa i borsuka
 • strugi – zęby zająca
 • strzelba – śrutowa broń myśliwska
 • strzyże – włosy u nasady nosa zająca
 • suknia – sierść zwierzyny płowej i dzika
 • szable – kły dzika wyrastające z żuchwy
 • szarak – zając
 • szczwacz – osoba układająca charty i ogary
 • szczwać – polować z chartami
 • szesnastka – myśliwska broń śrutowa kaliber 16
 • szlifowanie – czwarta ostatnia część pieśni godowej głuszca
 • szóstak – samiec z rodziny jeleniowatych o porożu z trzema odnogami na co najmniej jednej z tyk
 • szpicak – samiec z rodziny jeleniowatych w pierwszym porożu bez odnóg
 • szydlarz – samiec z rodziny jeleniowatych w drugim porożu bez odnóg
 • sztucer – myśliwska broń kulowa z gwintowaną lufą

Ś

 • ścinka – fragmenty sierści, odcięte od tuszy przez pocisk.
 • ślepia – oczy drapieżników
 • ślimy – rogi muflona
 • świece – oczy żubra, zwierzyny płowej, kozicy, muflona i dzika

T

 • tabakiera – zakończenie gwizdu, nos u dzika
 • troki – rodzaj wielorzemykowych pęt, zazwyczaj skórzanych lub sznurkowych, służących do noszenia upolowanego ptactwa.
 • trzeszcze – oczy zająca
 • turzyca – sierść zająca i królika
 • tusza – ciało upolowanej zwierzyny grubej
 • tuszka – ciało upolowanej zwierzyny drobnej
 • tyka lub tyczka – jedna z dwóch głównych część poroża (wieńca) jelenia, z której wyrastają odnogi

U

 • ubić – trafić, upolować
 • unosić – przyzwyczaić ptaka łowczego do przebywania na ręce sokolnika

V

 • varmint – rodzaj sztucera z nieco cięższą, masywniejszą lufą, bez muszki i szczerbinki.

W

 • wachlarz – ogon koguta głuszca
 • wadera – samica wilka
 • wiatr – węch u psa myśliwskiego
  • dolny wiatr – charakterystyczny sposób pracy psa myśliwskiego, z głową przy ziemi
  • górny wiatr – sposób pracy psa myśliwskiego, z głową uniesioną
 • warchlak – młody dziczek w pierwszym roku życia
 • wataha – stado dzików lub wilków
 • wieniec – poroże jelenia
 • wietrznik – nos psa i zwierząt drapieżnych
 • widłak – samiec z rodziny jeleniowatych o porożu z dwiema odnogami na jednej lub obu tykach
 • wnyk – pętla do łapania zwierzyny, zastawiana przez kłusownika
 • wycinek – dzik samiec w trzecim – czwartym roku życia
 • wykot – narodziny młodych u królika, zająca, sarny, kozicy i muflona
 • wyprzedzenie – zakład jaki daje się celując i strzelając do poruszającego się zwierzęcia

Z

 • zabawca – pies gończy, który nie mogąc odnaleźć tropu, głosi w jednym miejscu
 • zbuchtowana ziemia – kawałek ziemi, z którego została zdarta darń przez dziki
 • zestrzał – miejsce, w którym stało zwierzę w chwili przyjęcia kuli.
 • zierniki – oczy ptaków
 • złom – to odłamana (nieodcięta!) gałązka z drzewa lub krzewu charakterystycznego dla łowiska, w którym upolowano zwierza.

Ż

 • żmurek – lis o kasztanowym kolorze futra

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwara_my%C5%9Bliwska