O kole

Pierwsze spotkanie organizacyjne bialskich myśliwych odbyło się w kwietniu 1919 roku. Grupa bialskich myśliwych postanowiła założyć stowarzyszenie, której celem miała być ochrona zwierzyny łownej i wykonywanie prawidłowego polowania.

Oficjalnie kółko myśliwskie zostało założone 17 sierpnia 1919 roku. Przyjęło wówczas nazwę Bialskie Kółko Myśliwskie prawidłowego polowania i ochrony zwierzyny łownej. O założeniu Kółka poinformowano Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

Kolejne informacje o działalności Kółka pochodzą z 10 lutego 1925 roku dowiadujemy się, że już w tym czasie powszechnie używana była nazwa Bialskie Towarzystwo Łowieckie.

W dniu 6 października 1926 roku Wojewoda Lubelski wciągnął do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 706 stowarzyszenie pod nazwą Bialskie Powiatowe Towarzystwo Łowieckie w Białej Podlaskiej.

Po wybuchu II wojny światowej działalność BPTŁ została zawieszona na 6 lat. Po pokonaniu wielu trudności, oficjalnie działalność BPTŁ została wznowiona 25 lutego 1946 roku.

Dane z 1947 roku informują, że do BPTŁ należało 46 myśliwych którzy opłacali składki.

....

W chwili obecnej Bialskie Towarzystwo Łowieckie „Ponowa” Koło nr 18 w Białej Podlaskiej liczy 108 myśliwych i 2 Diany, dzierżawi pięć obwodów łowieckich. Siedziba koła znajduje się na ulicy Księcia Witolda.

Bialskie Towarzystwo Łowieckie „Ponowa” gospodaruje na pięciu obwodach łowieckich, których łączna powierzchnia to 37597ha. Po odjęciu powierzchni wyłączonych nasze Koło czynnie użytkuje 36550ha terenów łowieckich.

Obwód nr 3 „Cieleśnica”
Powierzchnia całkowita: 7551ha
Powierzchnia wyłączona: 169ha
Powierzchnia użytkowa: 7382ha
Powierzchnia leśna: 1579ha (21%)
Obwód położony na terenie gmin Janów Podlaski i Rokitno
Zasięg terytorialny: Nadleśnictwo Biała Podlaska

Obwód nr 11 „Dobratycze”
Powierzchnia całkowita: 8529ha
Powierzchnia wyłączona: 227ha
Powierzchnia użytkowa: 8302ha
Powierzchnia leśna: 1628ha (19%)
Obwód położony na terenie gmin Terespol i Kodeń
Zasięg terytorialny: Nadleśnictwo Chotyłów

Obwód nr 14 „Kłoda”
Powierzchnia całkowita: 4956ha
Powierzchnia wyłączona: 157ha
Powierzchnia użytkowa: 4799ha
Powierzchnia leśna: 1964ha (40%)
Obwód położony na terenie gmin Zalesie, Piszczac i Biała Podlaska
Zasięg terytorialny: Nadleśnictwo Chotyłów

Obwód nr 15 „Woskrzenice”
Powierzchnia całkowita: 8785ha
Powierzchnia wyłączona: 332ha
Powierzchnia użytkowa: 8453ha
Powierzchnia leśna: 2885ha (33%)
Obwód położony na terenie gminy Biała Podlaska
Zasięg terytorialny: Nadleśnictwo Biała Podlaska

Obwód nr 35 „Huszcza”
Powierzchnia całkowita: 7776ha
Powierzchnia wyłączona: 162ha
Powierzchnia użytkowa: 7614ha
Powierzchnia leśna: 2848ha (37%)
Obwód położony na terenie gmin Tuczna, Łomazy i Piszczac
Zasięg terytorialny: Nadleśnictwo Biała Podlaska

Źródło map: Uchwała nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.