Powstanie koła

Pierwsze spotkanie bialskich myśliwych odbyło się w kwietniu 1919 roku. Grupa bialskich myśliwych postanowiła założyć stowarzyszenie, której celem miała być ochrona zwierzyny łownej i wykonywanie prawidłowego polowania.
Oficjalnie kółko myśliwskie zostało założone 17 sierpnia 1919 roku. Przyjęło wówczas nazwę Bialskie Kółko Myśliwskie prawidłowego polowania i ochrony zwierzyny łownej. O założeniu Kółka poinformowano Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

Comments are closed.